Alekszandr Szergejevics Puskin: Az emlékművemet nem kézzel állítottam
Fotó: pixabay / oraswet
Alekszandr Szergejevics Puskin: Az emlékművemet nem kézzel állítottam

Exegi monumentum

Az emlékművemet nem kézzel állítottam.
A fű be nem növi a nép útját oda.
Magasbra tör feje, a büszke, hajthatatlan,
Mint Sándor gránitoszlopa.
 
Végleg meg nem halok - a lírámban a lelkem
Tovább fog élni, mint e hitvány porhüvely,
Dicső marad nevem, amíg a Mindenekben
Akad költő számára hely.
 
A hírem zengi majd Oroszhon széle-hossza,
Nevem megismeri száz népe, nemzete,
A büszke szláv, a finn, Tunguz-föld vad lakója,
S a sztyeppe kalmük gyermeke.

A nép szeretni fog, tudom, sokáig engem,
Mert ébresztett dalom nemes érzelmeket,
Kegyetlen korban is a Szabadságról zengtem,
S védtem az elesetteket.
 
Isten parancsszavát, ó, múzsám, megfogadjad.
A rossz szótól ne félj, babért ne követelj.
Dicséret, rágalom? - egykedvű szívvel hallgasd,
S az ostobával ne perelj.

*

A vers eredeti megjelenési helye: А. С. Пушкин: Полное собрание сочинений в десяти томах, издание третье, Москва, 1963, том третий, стр. 373.

A vers szerzőjéről
Alekszandr Szergejevics Puskin (1799-1837)

Orosz költő, író, drámaíró.

A fordítóról
Soproni András (1942)

Műfordító. Oroszból és angolból fordít, főleg prózát. Joszif Brodszkij Karácsonyi versek (2021) és Puskin Szabadság árva magvetője (2022) című kötete után most Lermontov költészetének átültetése foglalkoztatja.

Kapcsolódó
Alekszandr Szergejevics Puskin szerelmes versei
Színe és visszája (Puskin szerelmes verseihez)
Soproni András (1942) | 2021.08.15.
Alekszandr Szergejevics Puskin versei
Puskin és a puskapor szaga
Soproni András (1942) | 2021.03.15.
Alekszandr Szergejevics Puskin: Háború
Alekszandr Szergejevics Puskin: Oroszország rágalmazóihoz
Kinek mit mond a Kreml és Praga? (Egy Puskin-versről)
Soproni András (1942) | 2021.01.04.
A démonokkal táncoló próféta (Alekszandr Szergejevics Puskin: Szabadság árva magvetője)
Gyürky Katalin (1976) | 2023.04.13.
„Úri passziónak indult” (beszélgetés Soproni Andrással Puskin és Lermontov fordításáról)
Gyürky Katalin (1976) | 2023.07.13.