Alekszandr Szergejevics Puskin két verse
Fotó: https://commons.wikimedia.org/,The Russian Revue Volume
Alekszandr Szergejevics Puskin két verse

Téli reggel

Fagy és verőfény; pompás hajnal!
S te szenderegsz még, drága angyal –
Ébredj, elmúlt az éjszaka:
Álomtól ittas pillád tárd ki
Észak Auróráját csodálni,
Jelenj meg, észak csillaga!

Emlékszel, este hóvihar dúlt,
Az égen vak homály kavargott,
A hold sápadtan bujdokolt,
Komor felhők közt jött az éjfél,
S te bánatosan üldögéltél.
S most mit mutat az ablakod?

Az ég azúrkék boltozatja
Alatt simul, napon ragyogva,
A hó szikrázó szőnyege,
Csupán a gyér liget sötétlik,
A fenyves zúzos zöldje fénylik,
És csillog a patak jege.

Szobánk borostyán fényben úszik.
A tűz vidáman pattog, izzik,
És száll a füst az ég felé.
Oly jó heverve álmodozni  
De mondd: nem kéne béfogatni
A pejkónkat a szán elé?

Míg szánunk friss havon iramlik,
Barátném, élvezzük ki addig
Tüzes lovunk hogyan szalad,
Járván a tar mezőt, a kertet,
A lombja vesztett téli berket,
S a nékem kedves partokat.

Téli este

Zordon ég alatt kavargat
Hóörvényt a förgeteg,
Farkacsordaként üvölt, majd
Sír, miként a kisgyerek.
Hol a hitvány zsúptetőnket
Tépi, rázza szét legott.
Hol, mint vándor szállás végett,
Zörgeti az ablakot.

Rozzant kunyhónk téli esten
Oly sötét, olyan borús
Mért ülsz oly elcsendesedten
ablakunknál, jó dadus?
Tán a vihar tombolása
Fárasztott ki, kedvesem?
Vagy az orsód surrogása
Altatott el édesen?

Igyunk egyet, szánnivaló
ifjúságom gyámola.
Igyunk egyet, hol a kancsó,
Szálljon bánatunk tova.
Fújd el azt, hogy „A madárka
Tengeren túl vert tanyát…”;
Fújd el azt, hogy „A leányka
Korsajával kútra járt.”

Zordon ég alatt kavargat
Hóörvényt a förgeteg
Farkacsordaként üvölt, majd
Sír, miként a kisgyerek.
Igyunk egyet, szánnivaló
ifjúságom gyámola.
Igyunk egyet, hol a kancsó,
Szálljon bánatunk tova.

A vers szerzőjéről
Alekszandr Szergejevics Puskin (1799-1837)

Orosz költő, író, drámaíró.

A fordítóról
Soproni András (1942)

Műfordító. Oroszból és angolból fordít, főleg prózát, de kedvtelésből verseket is - kötetben: Joszif Brodszkij Karácsonyi versek (2021) és Puskin Szabadság árva magvetője (2022).

Kapcsolódó
Alekszandr Szergejevics Puskin Téli utazás című versének fordításához
Soproni András (1942) | 2020.06.05.
Alekszandr Szergejevics Puskin: Oroszország rágalmazóihoz
Puskin és a puskapor szaga
Soproni András (1942) | 2021.03.15.
Alekszandr Szergejevics Puskin versei
A démonokkal táncoló próféta (Alekszandr Szergejevics Puskin: Szabadság árva magvetője)
Gyürky Katalin (1976) | 2023.04.13.
„Úri passziónak indult” (beszélgetés Soproni Andrással Puskin és Lermontov fordításáról)
Gyürky Katalin (1976) | 2023.07.13.