Alekszandr Szergejevics Puskin két verse
Fotó: https://commons.wikimedia.org/,The Russian Revue Volume
Alekszandr Szergejevics Puskin két verse

Téli reggel

Fagy és verőfény; pompás hajnal!
S te szenderegsz még, drága angyal –
Ébredj, elmúlt az éjszaka:
Álomtól ittas pillád tárd ki
Észak Auróráját csodálni,
Jelenj meg, észak csillaga!

Emlékszel, este hóvihar dúlt,
Az égen vak homály kavargott,
A hold sápadtan bujdokolt,
Komor felhők közt jött az éjfél,
S te bánatosan üldögéltél.
S most mit mutat az ablakod?

Az ég azúrkék boltozatja
Alatt simul, napon ragyogva,
A hó szikrázó szőnyege,
Csupán a gyér liget sötétlik,
A fenyves zúzos zöldje fénylik,
És csillog a patak jege.

Szobánk borostyán fényben úszik.
A tűz vidáman pattog, izzik,
És száll a füst az ég felé.
Oly jó heverve álmodozni  
De mondd: nem kéne béfogatni
A pejkónkat a szán elé?

Míg szánunk friss havon iramlik,
Barátném, élvezzük ki addig
Tüzes lovunk hogyan szalad,
Járván a tar mezőt, a kertet,
A lombja vesztett téli berket,
S a nékem kedves partokat.

Téli este

Zordon ég alatt kavargat
Hóörvényt a förgeteg,
Farkacsordaként üvölt, majd
Sír, miként a kisgyerek.
Hol a hitvány zsúptetőnket
Tépi, rázza szét legott.
Hol, mint vándor szállás végett,
Zörgeti az ablakot.

Rozzant kunyhónk téli esten
Oly sötét, olyan borús
Mért ülsz oly elcsendesedten
ablakunknál, jó dadus?
Tán a vihar tombolása
Fárasztott ki, kedvesem?
Vagy az orsód surrogása
Altatott el édesen?

Igyunk egyet, szánnivaló
ifjúságom gyámola.
Igyunk egyet, hol a kancsó,
Szálljon bánatunk tova.
Fújd el azt, hogy „A madárka
Tengeren túl vert tanyát…”;
Fújd el azt, hogy „A leányka
Korsajával kútra járt.”

Zordon ég alatt kavargat
Hóörvényt a förgeteg
Farkacsordaként üvölt, majd
Sír, miként a kisgyerek.
Igyunk egyet, szánnivaló
ifjúságom gyámola.
Igyunk egyet, hol a kancsó,
Szálljon bánatunk tova.

A vers szerzőjéről
Alekszandr Szergejevics Puskin (1799-1837)

Orosz költő, író, drámaíró.

A fordítóról
Soproni András (1942)

Műfordító. Oroszból és angolból fordít, főleg prózát. Joszif Brodszkij Karácsonyi versek (2021) és Puskin Szabadság árva magvetője (2022) című kötete után most Lermontov költészetének átültetése foglalkoztatja.

Kapcsolódó
Alekszandr Szergejevics Puskin Téli utazás című versének fordításához
Soproni András (1942) | 2020.06.05.
Alekszandr Szergejevics Puskin: Oroszország rágalmazóihoz
Puskin és a puskapor szaga
Soproni András (1942) | 2021.03.15.
Alekszandr Szergejevics Puskin versei
A démonokkal táncoló próféta (Alekszandr Szergejevics Puskin: Szabadság árva magvetője)
Gyürky Katalin (1976) | 2023.04.13.
„Úri passziónak indult” (beszélgetés Soproni Andrással Puskin és Lermontov fordításáról)
Gyürky Katalin (1976) | 2023.07.13.