Molière: Képzelt beteg (részletek)
Fotó: Wikipedia
Molière: Képzelt beteg (részletek)

A színdarab részleteinek friss változatát a fordító, Ádám Péter vezeti be.

(Molière a Képzelt beteg szerepében) A darab legelején Argan karosszékben ül, arccal a nézőtérnek, és gondterhelten számolja, mennyit költött orvosságra az utóbbi időben. Egyszer csak indulatosan becsöngeti Toinette-et, a szobalányt, hogy vigye ki – nem, nem a gyógyszerszámlákkal teli kis asztalt (mint a szemérmesebb előadásokban), hanem – a bilit! A bútordarab ugyanis, amelyen ül, valójában chaise percée, azaz ’szobavécé’. Bizony, a Képzelt betegben tulajdonképp arra megy fel a függöny, hogy – tisztesség ne essék szólván! – szar van a színpadon.

A bili tartalma, persze, képletes; Argan el-elcsukló hangja, a köhögés, a főszereplő arcát grimaszba rántó fájdalom azonban – legalábbis azon a bizonyos 1673. február 17-i előadáson (a bemutató óta ez volt a negyedik, és az utolsó, amelyben még Molière alakítja a főszerepet) – nagyon is valóságos. És csakugyan: a szerző utolsó műve szétválaszthatatlanul ötvözi az éterit a vaskossal, a komédiát a tragédiával, a játékot a realitással. Bár Molière lázas, és (most először) vért köp, kötelességtudóan, sőt, hősiesen végigjátssza a darabot.

Akkoriban már csaknem tizedik éve, hogy betegeskedik. A sikerek, a megfeszített munka, a támadások és intrikák, a tragikus családi események lassan aláássák egészségét. A betegség – feltehetően tébécé – valószínűleg a hatvanas évek első felében kezdődött; erre Molière lassan megkeseredő humora, növekvő pesszimizmusa éppúgy bizonyíték, mint egyre nagyobb bizalmatlansága az orvostudomány és főleg az orvostársadalom iránt. Már az 1768-as Fösvénybe is bele kellett komponálnia a főhős „mellbaját”, mivel képtelen volt a szerepét köhögés nélkül eljátszani...

A betegség azonban nemcsak „kellék”, téma és inspiráció is egyben. Jóllehet Molière kétségtelenül szeret halandzsázni, nem kevés orvosi szakismerettel rendelkezett: a Képzelt beteg egyszerre görbe tükre és hű tükörképe a korszak orvosi tudásának. Akárhogyan is, Molière nem is annyira az orvosokban és az orvostudományban bízott, mint inkább a színpad mágikus erejében. Abban, hogy amíg színen van, amíg játszik, amíg sikerül a közönséget megnevettetnie, nagy baj nem történhet. Könnyen lehet, ezért tartott ki 1673. február 17-én is a darab végéig...

A Képzelt beteg több fordításban is ismeretes, ezek közül az Illyés Gyuláé a legismertebb. Az alábbi szemelvényt igyekeztem – az archaizáló fordítói hagyománnyal szakítva – eleven mai köznyelven visszaadni.

*

III. felvonás, 5. jelenet

PURGÓ DOKTOR Mondhatom, szép kis dolgokat hallok itt az ajtó előtt; hát fütyülünk a rendelkezéseimre, nem vesszük be a gyógyszereket, amiket felírtam!?

ARGAN Az, kérem, úgy történt, hogy...

PURGÓ DOKTOR Még ilyen szemtelenséget! Hogy a beteg fellázadjon az orvosa ellen!

TOINETTE Ez csakugyan megbocsáthatatlan.

PURGÓ DOKTOR Amikor a beöntést, időt és fáradságot nem sajnálva, én magam állítottam össze, én magam főztem...

ARGAN Én mondtam nekik...

PURGÓ DOKTOR Mégpedig az orvoslás tudományának szigorú szabályai szerint...

TOINETTE Ennek aztán beszélhet.

PURGÓ DOKTOR Hogy a belekben kifejtse csodálatos hatását.

ARGAN Tudniillik a testvérem...

PURGÓ DOKTOR Ön meg felelőtlenül elutasítja.

ARGAN Nem én, ő...

PURGÓ DOKTOR Ez bizony súlyos bűncselekmény, akárhogy nézem.

ARGAN De hát...

PURGÓ DOKTOR Merénylet az orvostudomány ellen.

ARGAN Higgye el...

PURGÓ DOKTOR Az orvosi kar tekintélyének megkérdőjelezése, ami nem maradhat megtorolatlanul.

TOINETTE De nem ám! [...]

ARGAN Ártatlan vagyok, a testvérem az oka mindennek!

PURGÓ DOKTOR Így semmibe venni az én beöntésemet!

ARGAN Dehogyis veszem semmibe, ide vele, adja be, most rögtön.

PURGÓ DOKTOR Ha maga szépen szót fogad, egykettőre elfelejtette volna a nyavalyáit.

TOINETTE Ennek ugyan hiába prédikál.

PURGÓ DOKTOR Egykettőre megszabadítottam volna a rossz nedvektől, és annak rendje-módja szerint kitakarítottam volna a szervezetét.

ARGAN A testvérem beszélt le róla...

PURGÓ DOKTOR Egy tucat orvosság is elég lett volna, hogy cakumpakk kipucoljam.

TOINETTE Nem érdemli ez meg, hogy törje magát érte.

PURGÓ DOKTOR De mivel esze ágában sincs meggyógyulni...

ARGAN Értse meg, nem én vagyok a hibás...

PURGÓ DOKTOR Mivel megtagadja a kezelő orvosa iránti feltétlen engedelmességet...

TOINETTE Ezért bűnhődni kell!

PURGÓ DOKTOR Mivel megátalkodottan semmibe veszi az utasításaimat...

ARGAN Dehogyis veszem semmibe...

PURGÓ DOKTOR Kijelentem, leveszem Önről a kezem, és kiszolgáltatom dögrováson levő szervezetének, beteg bélrendszerének, poshadt vérének, avas epéjének, megzápult testnedveinek.

TOINETTE Úgy kell neki!

ARGAN Jóságos isten!

PURGÓ DOKTOR És úgy rendelkezem, négy napon belül forduljon menthetetlenre az állapota.

ARGAN Irgalmas ég!

PURGÓ DOKTOR Hogy legyen a büntetése bradypepsia[1]!

ARGAN De doktor úr!

PURGÓ DOKTOR És ráadásnak a bradypepsiára dyspepsia[2]!

ARGAN De doktor úr!

PURGÓ DOKTOR És ráadásnak a dyspepsiára apepsia[3]!

ARGAN De doktor úr!

PURGÓ DOKTOR És ráadásnak az apepsiára lyenteria[4]!

ARGAN De doktor úr!

PURGÓ DOKTOR És ráadásnak a lienteriára dysenteria!

ARGAN De doktor úr!

PURGÓ DOKTOR És ráadásnak a dysenteriára hydropisia[5]!

ARGAN De doktor úr!

PURGÓ DOKTOR És ráadásnak a hydropisiára eutanázia, csak hogy lássa, hová vezet ez a makacs demencia.

 

III. Felvonás, 8. és 10. jelenet

TOINETTE Egy orvosdoktor van itt, uraságoddal akar beszélni.

ARGAN Miféle orvosdoktor?

TOINETTE Hát olyan orvosféle orvosdoktor. [...]

ARGAN Ereszd be. [...]

(Toinette kimegy, és orvosnak öltözve jön vissza.)

TOINETTE Azért bátorkodom zavarni uraságodat, hogy felajánljam szolgálataimat. Ha érvágásra vagy beöntésre volna szüksége, forduljon hozzám bizalommal.

ARGAN Ez igazán kedves Öntől. [...]

TOINETTE Remélem, nem veszi rossznéven, de már régóta szerettem volna Önt megismerni, mert nincs Önnél rangosabb a betegek között. De hát Önt olyan sokan ismerik, hogy ez a párját ritkító hírnév egyben mentség is erre az én kíváncsiságomra.

ARGAN Nagyon megtisztel.

TOINETTE Látom, uram, hogy jól megnéz magának; mit gondol, hány éves vagyok?

ARGAN Legfeljebb ha huszonhat vagy huszonhét lehet, több semmiképp.

TOINETTE Hol van az már! Nemrég töltöttem be a kilencvenediket.

ARGAN A kilencvenediket?!

TOINETTE Igen, jól hallotta. Saját szemével láthatja, mire képes az én titkos tudományom, hogy még mindig ilyen egészséges, virgonc és fiatal vagyok.

ARGAN Bíz’ isten, ilyen fiatalos kilencvenéves öregembert még nem láttam.

TOINETTE Afféle vándor orvosdoktor volnék, járom a világot, városról városra, megyéről megyére, országról országra, hogy nagy-nagy tudásomhoz megfelelő betegséget, becses személyemhez méltó beteget találjak, és hogy az orvostudomány rejtelmeinek szép és magasztos mesterségét gyakoroljam. Foglalkozzanak a tehetségtelenek a sok hétköznapi nyavalyával, a reumákkal és migrénekkel, rosszullétekkel és hőemelkedésekkel. Nekem orvos-próbáló betegségek kellenek, hosszan elhúzódó magas lázak, eszméletvesztéssel meg viszkető kiütéssel, egy jó kis dögvész, kritikus állapotban levő vízkór, kiadós kétoldali tüdőgyulladás, jóféle mellhártyagyulladással tetézve: ez az én igazi terepem, ilyenkor tudom igazán kimutatni, mire vagyok képes. Bárcsak uraságod ezt a sok betegséget mind egyesítené magában, és bárcsak minden orvos lemondott volna uraságodról, mert ha most reményvesztetten itt haldokolna, akkor tudnám csak istenigazából megmutatni, milyen bámulatosan hatékonyak az én gyógyító módszereim, és milyen alkalmas vagyok rá, hogy segítségére legyek.

ARGAN Lekötelez a jóságával.

TOINETTE Mutassa csak a pulzusát. Ajjaj, itt bizony baj van! De semmi vész, ha én kezelésbe veszem uraságodat, egykettőre rendbe fog jönni. Bizony, összevissza ver ez a pulzus, mintha nem tudná, kivel van dolga. Ki az Ön kezelő orvosa?

ARGAN Purgó doktor.

TOINETTE Ilyen nevű orvost nem ismerek. És mit mond az a Purgó doktor, Önnek mi a baja?

ARGAN Ő azt mondja, hogy a májam rakoncátlankodik, mások viszont azt, hogy a lépem.

TOINETTE Sarlatánok, egytől egyig. Önnek, kedves barátom, a tüdeje beteg.

ARGAN A tüdőőőm?

TOINETTE A tüdeje bizony. Mik a tünetek?

ARGAN Néha hasogat a fejem.

TOINETTE Na látja, a tüdő!

ARGAN Időnként elhomályosul a látásom.

TOINETTE A tüdő.

ARGAN Előfordul, hogy émelygek.

TOINETTE A tüdő.

ARGAN Máskor alig bírom mozdítani a végtagjaimat.

TOINETTE A tüdő.

ARGAN Megint máskor veszettül csikar a hasam, mintha gyomorgörcs kínozna.

TOINETTE A tüdő. Étvágya van?

ARGAN Van, hála istennek.

TOINETTE A tüdő. Néha, ugye, jól esik egy pohár bor?

ARGAN Jól esik.

TOINETTE A tüdő. Ebéd után, ugye, el szokott álmosodni egy kicsit, és ilyenkor csuda kellemes érzés lefeküdni?

ARGAN Úgy, ahogy mondja.

TOINETTE A tüdő. Mondom, hogy a tüdő. És ha szabad kérdeznem, milyen diétát ír elő ez az Ön kezelő orvosa?

ARGAN Zöldséglevest.

TOINETTE Sarlatán!

ARGAN Egy kis csibehúst.

TOINETTE Sarlatán!

ARGAN Borjúhúst.

TOINETTE Sarlatán!

ARGAN Erőlevest.

TOINETTE Sarlatán!

ARGAN Lágytojást.

TOINETTE Sarlatán!

ARGAN Esténként pedig néhány szem aszalt szilvát, az emésztés megkönnyítésére.

TOINETTE Sarlatán!

ARGAN Azt is előírta, hogy vizezve igyam a bort.

TOINETTE Ignorantus, ignoranta, ignorantum[6]! Nem vizezve kell innia a bort, hanem tisztán; és hogy ez a maga híg vére megsűrűsödjön egy kicsit, hogy dúsabb legyen és csirizesen pépes, jó mócsingos marhahúst kell ennie, jó kövér disznóhúst, jóféle zsíros hollandiai sajtot, rizst meg zabdarát, gesztenyét és sok-sok süteményt. Nagy marha ez a maga kezelőorvosa! Majd én küldök valakit a tanítványaim közül, és mindig meg fogom látogatni, ha a városban akad dolgom.

*

Jegyzetek:

[1] Kórosan lassú emésztés.

[2] Nehéz emésztés.

[3] Az emésztés hiánya.

[4] Hasmenés.

[5] Vízkór.

[6] ’Tudatlan’, iskolás latinsággal (hímnemben, nőnemben és semleges nemben).

A cikk szerzőjéről
Molière (1622-1673)

Francia drámaíró, rendező és színész.

A fordítóról
Ádám Péter (1946)

Műfordító, esszéista, újságíró, 1978-tól 1992-ig a Nagyvilág francia rovatvezetője, majd több tanárképző főiskola francia tanszékének tanára. Legutóbbi kötete: Francia kulturális szótár (Corvina, 2004, 2019).

Kapcsolódó
Molière 400
Kalmár Anikó | 2022.01.15.
Kinek a nyelve? (400 éve született Molière)
Ádám Anikó (1959) | 2022.01.15.
Három Molière-legenda
Ádám Péter (1946) | 2022.03.04.