Alcântara Machado (1901-1935)
Alcântara Machado: Carmela
Alcântara Machado: Carmela
A brazil író, újságíró, Alcântara Machado prózáját Demeter Mária Magdolna fordításában közöljük.
Alcântara Machado: A São Paulo-i Progresso Áruház
Alcântara Machado: A São Paulo-i Progresso Áruház
A brazil szerző elbeszélését Mazzag Orsolya fordításában közöljük.