Vörös vonal - Siniša Tucić kötetéről
Fotó: 1749
Vörös vonal - Siniša Tucić kötetéről

Fine_reading! A beszélgetőtársak podcast-sorozatunk legújabb részében Taskovics Viktória, Szutorisz Szabolcs és Lengyel Zoltán. Terítéken Siniša Tucić Vörös vonal című verseskötete.

2:00: A könyv zsebkönyv méretű, 70 vers szerepel benne négy ciklus alá rendezve, amelyeken keresztül kirajzolódik a költői pálya íve, a szerző életműve.

2: 57: A posztjugoszláv társadalom állapotának feltérképezése egyfajta realista, narratív versnyelv segítségével.

3: 50: Milyen tétekkel dolgozik a szerző költészete, mik a fő témái?

5: 00: A helyek hogyan hordozzák ugyanazokat a sebeket, mint az emberek?

6:20: Avantgárd hagyományok a műben

7: 15: No future: a szerző nem menekül a süllyedő hajóról, hanem lejegyzi, amit lát.

8: 10: Radikális közérzetlíra

9:30: A szöveg áradásának felszabadító hatása

12:14: A digitális kor fricskázása

20: 30: Ördögi kép a technikához való viszony kapcsán

24:14: A specifikus utalások és a lábjegyzetek szerepe a könyvben

29: 30: Fontos kortárs társadalomfilozófiai vonatkozások a műben (leckefelmondás nélkül)

32:02: A szövegek tákolmányjellege (valamint helyenként egyszerű, de frappáns ötletek, például Bosznia becsomagolása)

34: 30: Elhangzik három vers a kötetből

43: 00: Beszélgetés kötet második feléről: „tévé bekapcs, csinálj háborút” (A háború tematikája, traumái)

45: 37: Részletesebben a Golyó-ciklusról (és A városok nyelve című versről)

51: 30: Az áldozati pozíció kényelmének mellőzése

52: 00: A szereplíra megjelenése (női nemben írt szöveg)

53: 50: Stilisztikai változások a szövegben

59: 40: Újabb három vers hangzik el a kötetből

1: 07: 00: Kapitalizmuskritika, pesszimizmus vagy rezignált realizmus?

1: 12: 00: „Majd egy vörös vonallal áthúzok minden érzelmet.”  Igazi érzelemmentesség ez? Mit jelent a címben a vörös vonal?

1: 15: 00: Mi van vörös vonalon túl?

1: 17: 00: A fordító, Orcsik Roland is hozzászól a beszélgetéshez: itt a költészet vörös vonaláról van szó, ami pont szemben áll azzal, amit ábrázol. Költészet, amely nem hallgat (leleplez, hangot ad annak, aki nem tud megszólalni.)

1: 18: 00: Orcsik Roland Domonkos István Áthúzott versek című kötetét említi

1: 20: 00: Betonkóma - a posztszocializmus maradványai, a beton szerepe a volt Jugoszláviában (a művészetben, szobrászatban)

1:25:18: A betonutópia kísérlete

Kapcsolódó
Ha történne valami - Marie Aubert könyvéről
2022.09.25.
Harcok - Karl Ove Knausgård könyvéről
2022.10.21.
Semper Idem - Đorđe Lebović regényéről
2022.07.16.
Az a baj a költészettel - Billy Collins kötetéről
2022.12.23.